Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi

Ulu Önder Atatürk’ün “eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğu” çağrısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde temelleri atılan Türk Eğitim Derneği, o günkü adıyla "Türk Maarif Cemiyeti", 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiş ve 1946 yılında "Türk Eğitim Derneği" adını almıştır.

Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi, Türk Eğitim Derneği’nin Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturma ve maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanıma misyonu doğrultusunda, burslu öğrenciler fonuna katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Türk Eğitim Derneği'nin kuruluşu olan TED İktisadi İşletmesi, ülke genelinde sayıları hızla artmaya devam eden TED okullarında, kurumsal standardın sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla mevcut TED okullarının ana tedarikçisi olarak çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte ve elde edilen gelirin tamamı burslu öğrenciler fonuna aktarılmaktadır.

Ansolon